Nasze realizacje:

KŁODZKO

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku
(od pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ulicą Dusznicką – I ETAP”.

WAMBIERZYCE

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Wyznaczenie strefy
płatnego parkowania w ciągu ulicy Wiejskiej oraz przy Placu Najświętszej
Marii Panny w m. Wambierzyce”.

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego
w obrębie ulic: Ziębickiej, Staszica, Żeromskiego,
Wrocławskiej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie.

RATNO DOLNE

Projekt budowlany dla zadania: „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 387
do działki nr 682/5, obręb 0005 Ratno Dolne w miejscowości Ratno Dolne.”

SADLNO

Koncepcja przebudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 382 na teren działki nr 30/2, AM-14, obręb Sadlno.

WAMBIERZYCE

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Budowa parkingu przy zbiegu ulic Łukowej i Noworudzkiej w Wambierzycach”.